محبوب ترین هاﺍﻟﻮ ﺳﻼﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؟ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﻣﺰﺍﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ ... ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﺳﺖ ... ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ٬ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺟﺪﺍﺳﺖ؟ ﺍﻟﻮ.... ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺷﺪ! ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﺳﯿﻢ ﻫﺎﺳﺖ؟؟؟ ﭼﺮﺍ ﺻﺪﺍﯾﺘﺎﻥ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ؟ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ٬ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﻄﻮﺭ؟ﺧﻮﺏ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺭﺳﺎﺳﺖ؟ ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻨﻢ ... ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺩ ﻫﺎ ﺷﻔﺎﺳﺖ ! ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﺷﻮﻡ٬ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ... ﺍﻟﻮ٬ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ٬ ﺑﺎﺯ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺷﺪﻡ٬ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ٬ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ... ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﺪﺍﺳﺖ!...

ﺍﻟﻮ ﺳﻼﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؟


ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﻣﺰﺍﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ ...


ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ


ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﺳﺖ ...


ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ


ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ٬ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺟﺪﺍﺳﺖ؟


ﺍﻟﻮ....


ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺷﺪ!


ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﺳﯿﻢ ﻫﺎﺳﺖ؟؟؟


ﭼﺮﺍ ﺻﺪﺍﯾﺘﺎﻥ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ؟ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ،


ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﻄﻮﺭ؟ﺧﻮﺏ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺭﺳﺎﺳﺖ؟


ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻨﻢ ...


ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺩ ﻫﺎ ﺷﻔﺎﺳﺖ !


ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﺷﻮﻡ،


ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ...


ﺍﻟﻮ٬ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ٬ ﺑﺎﺯ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺷﺪﻡ،


ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ٬ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ...


ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﺪﺍﺳﺖ!...

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺷﺪ!ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﺳﯿﻢ ﻫﺎﺳﺖ؟؟؟

تگ: خدا . دل نوشته ای زیبا در رابطه با خدا . ارتباط با خدا . دل نوشته همراه عکس . عکس گرافی . خرابی دل . عیب سیم ها . منزل خدا . درد و دل با خدا . جملات زیبا همراه عکس .جملات زیبا همراه تصویر . ،

تاریخ : یکشنبه 30 آذر 1393 | نویسنده : AHMAD GHASEMI | نظرات ()


سوگ رسول یا که غم بی‌نهایت است


یا نقشۀ شکستن رکن هدایت است


تیغ سقیفه گشته حمایل به دست خصم


او را هوای حمله به بیت ولایت است


__________________________________________________

هوای گنبد خضرا هوای صحن بقیع


صفای شهر پیمبر صفای صحن بقیع


شده مسبب اینکه دوباره بنشینم


غزل غزل بسرایم برای صحن بقیع


__________________________________________________


رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)


بوی پیراهن یوسف به وطن می آید


اربعین میرودو بوی حسن می آید


اشک هایی که چهل روز حسینی شده بود


همه خون گشته و از لای کفن می آید


__________________________________________________

 

مهرت به کائنات برابر نمی شود


داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود


از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود


سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود


ظلمی که بر تو رفت ز بیداد اهل ظلم


بر صفحه خیال مصور نمی شود


تنها جنازه تو شد آماج تیر کین


یک ره شد این جنایت و دیگر نمی شود


*****************************


بر در دوست به امید پناه آمدهایم


همره خیل غم و حسرت و آه آمدهایم


چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان


لاجرم سوى رضا بهر پناه آمده ایم


__________________________________________________


زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی ؟


بی پناهم ، خسته ام ، تنها ، به دادم می رسی ؟


گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم


ضامن چشمان آهوها به دادم می رسی ؟


من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام


هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی*****************************


شهادت حضرت رسول (ص)


و


 دو امام غریب، امام حسن (ع) و امام رضا (ع)بر تمام مسلمانان جهان تسلیت باد

شهادت حضرت رسول (ص) و دو امام غریب،امام حسن (ع) و امام رضا (ع) بر تمام مسلمانان جهان تسلیت باد

تگ: شهادت معصومین . شهادت پیامبر اکرم . 28 صفر . شهادت امام حسن مجتبی (ع) . حضرت رسول (ص) . شهادت دو امام غریب ، امام حسن (ع) و امام رضا (ع) . شهادت معصومین . جملاتی زیبا درباره شهادت حضرت رسول (ص) و دو امام غریب ، امام حسن (ع) و امام رضا (ع) . پیامک در باره شهادت حضرت رسول (ص) و دو امام غریب ، امام حسن (ع) و امام رضا (ع) . ،

تاریخ : شنبه 29 آذر 1393 | نویسنده : AHMAD GHASEMI | نظرات ()

اشتباهات خود را جابه جا نکنید

در عوض آنها را زیر پا گذاشته و برای رد شدن از آنها استفاده کنید . . .استفاده از اشتباهات!

تگ: جملات فلسفی ،

تاریخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | نویسنده : fahime | نظرات ()


خراب کرده ام آقا خودتــــــــ درستش کن امید آخــــر دنیا خودتـــــــــ درستش کن نمانده پشتـــ  سر مـن پلی که برگردم خراب کرده ام آقا خودتـــــــ درستش کن ببین چگونه به هم  خورده کــار من ماندم به حق حضرتــــــ زهــــــرا خودتــــــ درستش کن گرفت دست مــرا هرکسی ، زمینم زد شکست بال و پــرم را خودتــــــــــ درستش کن . . . سفال توبـه خـــــود را شکسته ام از بــــــس تر کـــــ ترکـــــــ شده اما خودتـــــــ درستش کن اگرچه پیش تـــــو در خلوتــــــ آبرویم رفت برای محشـر کبری خودتـــــــــ درستش کن ثمـر نداده درخت الهی العفـوم به پیش  صاحب نجوا خودت درستش کن شکسته بال و پــــر مـن ولی دلــم تنگــــــــ است سفــــر به کرببلا را خودتـــــــــ درستش کن  .

خراب کرده ام آقا خودتــــــــ درستش کن

امید آخــــر دنیا خودتـــــــــ درستش کن

نمانده پشتـــ  سر مـن پلی که برگردم

خراب کرده ام آقا خودتـــــــ درستش کن

ببین چگونه به هم  خورده کــار من ماندم

به حق حضرتــــــ زهــــــرا خودتــــــ درستش کن

گرفت دست مــرا هرکسی ، زمینم زد

شکست بال و پــرم را خودتــــــــــ درستش کن

.

.

.

سفال توبـه خـــــود را شکسته ام از بــــــس

تر کـــــ ترکـــــــ شده اما خودتـــــــ درستش کن

اگرچه پیش تـــــو در خلوتــــــ آبرویم رفت

برای محشـر کبری خودتـــــــــ درستش کن

ثمـر نداده درخت الهی العفـوم

به پیش  صاحب نجوا خودت درستش کن

شکسته بال و پــــر مـن ولی دلــم تنگــــــــ است

سفــــر به کرببلا ( مشهدالرضا) را خودتـــــــــ درستش کن

 .خراب کرده ام آقا خودتــــــــ درستش کن ...

تگ: انتظار . اشعار و دل نوشته های امام زمانی . متن های امام زمانی . دل نوشته . جملات زیبای امام زمانی .خراب کرده ام آقا خودتــــــــ درستش کن .شعری زیبا در رابطه با امام زمان . جملات زیبا همراه عکس . کرببلا . دلم تنگ است . ،

تاریخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | نویسنده : AHMAD GHASEMI | نظرات ()


جنگل ثمرنداشت تبر اختراع هابیل ها مزاحم قابیل میشدند افسانه ی حقوق بشر اختراع شد مردم خیال فخر فروشی نداشتند چیزی شبیه سكه و زر اختراع شد فكرجنایت از سر ادم نمیگذشت تااینكه تیغ و تیر و سپر اختراع شد باخواهش جماعت علاف اهل دل!!! چیزی به نام شعر و هنر اختراع شد

جنگل ثمرنداشت تبر اختراع شد


 هابیل ها مزاحم قابیل میشدند افسانه ی حقوق بشر اختراع شد


 مردم خیال فخر فروشی نداشتند چیزی شبیه سكه و زر اختراع شد


فكرجنایت از سر ادم نمیگذشت تااینكه تیغ و تیر و سپر اختراع شد


 باخواهش جماعت علاف اهل دل!!! چیزی به نام شعر و هنر اختراع شد
جنگل ثمرنداشت تبر اختراع شد ...

تگ: شعری زیبا در مورد فخر فروشی و اختراع شدن . شعر زیبا همراه عکس . جملات فلسفی همراه تصویر و عکس . عکس+جملات زیبا . جملات سنگین همراه عکس . جملات فلسفی هرچی خدابخواد . جملات فلسفی و تیکه دار آذر 93. ،

تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | نویسنده : AHMAD GHASEMI | نظرات ()


ای داغدار اصلی این روضه ها بیا / صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا


تنها امید خلق جهان یابن فاطمه / ای منتهای آرزوی اولیاء بیا


اللهم عجل لولیک الفرجاربعین حسینی تسلیت باد

شده اربعینت عجب دلپذیر


روان گشته سویت غنی وفقیر


شده وعده گاه همه پای تیر


جوان و زن و بچه و مرد و پیر


چه کردی که جان شدبه عشقت اسیر


امیری حسین ونعم الامیر


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آبرویم را بگیر و گریه‌هایم را نگیر


گریه‌ام وقتی نمی‌گیرد خجالت می‌کشم


سمت روضه آمدن طی طریقت کردن است


وقت مردن هم خودم را سمت هیئت می‌کشم

..

یا حسین (ع)


اربعین حسینی بر تمام عزاداران و شیعیان آن حضرت تسلیت باد
اربعین حسینی تسلیت باد

تگ: اربعین . اربعین امام حسین . چهلمین روز بعد از شهادت امام حسین . برگشت اهل بیت امام حسین به مدینه و کربلا. جمله ای زیبا در رابطه با چهلم امام حسین و امام زمان . جمعه و اربعین امام حسین . جملات زیبا در رابطه با اربعین امام حسین همراه عکس. هرچی خدابخواد ،

تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | نویسنده : AHMAD GHASEMI | نظرات ()

بنردونی - لینک باکس

کد مورد نظر خود را اینجا بگذارید


کدستان

ابزار ساخت کد لینک باکس

تحلیل آمار سایت و وبلاگ تحلیل آمار سایت و وبلاگ