تبلیغات
هرچی خدا بخواد.... - حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است


تبلیغات


حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است: 1-كسى كه به زبان استغفار كند و در دل پشیمان نباشد ،خود را مسخره كرده، 2- كسى كه توفیق از خدا بخواهد و كوشش نكند،خود را مسخره كرده، 3- كسی كه  بهشت خواهد و بر سختیها صبر ننماید،خود را مسخره كرده، 4- كسی كه از آتش به خدا پناه برد و از لذت دنیا دست نكشد،خود را مسخره كرده، 5-كسی كه  مرگ را یاد كند و آماده آن نشود،خود را مسخره كرده، 6-كسی كه خدا را یاد كند و مشتاق دیدار او نباشد،خود را مسخره كرده، 7- كسی كه در گناه اصرار ورزد و بدون توبه از خدا طلب عفو و بخشش كند،خود را مسخره كرده است منبع: تحریر المواعظ العددیة صفحه : 470

حضرت رضا (علیه السلام) فرمود:


هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است:


1-كسى كه به زبان استغفار كند و در دل پشیمان نباشد ،خود را مسخره كرده،


2- كسى كه توفیق از خدا بخواهد و كوشش نكند،خود را مسخره كرده،


3- كسی كه  بهشت خواهد و بر سختیها صبر ننماید،خود را مسخره كرده،


4- كسی كه از آتش به خدا پناه برد و از لذت دنیا دست نكشد،خود را مسخره كرده،


5-كسی كه  مرگ را یاد كند و آماده آن نشود،خود را مسخره كرده،


6-كسی كه خدا را یاد كند و مشتاق دیدار او نباشد،خود را مسخره كرده،


7- كسی كه در گناه اصرار ورزد و بدون توبه از خدا طلب عفو


و بخشش كند،خود را مسخره كرده استمنبع: تحریر المواعظ العددیة صفحه : 470
حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است

تگ: حدیثی از امام رضا (ع) در مورد هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است: . امام رضا (ع).حدیث . جملات پندآموز همراه عکس . استغفار . دل . توفیق . کوشش . مسخرع=ه کردن . خود را مسخره کردن . بهشت . صبر برسختی ها . آتش . لذت دنیا . یاد مرگ . آماده شدن . یاد خدا . مشتاق دیدار . اصرار درگناه . توبه . عفو . ،

تاریخ : سه شنبه 2 دی 1393 | نویسنده : AHMAD GHASEMI | نظرات ()

بنردونی - لینک باکس

کد مورد نظر خود را اینجا بگذارید


کدستان

ابزار ساخت کد لینک باکس