تبلیغات
هرچی خدا بخواد.... - حکایتی از ملانصرالدین ( بوی کباب و صدای سکه)


تبلیغات


حکایتی از ملانصرالدین ( بوی کباب و صدای سکه) فقیری از کنار دکان کباب فروشی می گذشت.  مرد کباب فروش گوشت ها را در سیخ ها کرده و به روی آتش نهاده باد می زد  و بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پراکنده شده بود.

فقیری از کنار دکان کباب فروشی می گذشت.


 مرد کباب فروش گوشت ها را در سیخ ها کرده و به روی آتش نهاده باد می زد


و بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پراکنده شده بود.


 بیچاره مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت


 تا از کباب بخورد تکه نان خشکی را که در توبره داشت


خارج کرده و بر روی دود کباب گرفته به دهان گذاشت


او به همین ترتیب چند تکه نان خشک خورد


و سپس براه افتاد تا از آنجا برود


ولی مرد کباب فروش به سرعت از دکان خارج شده دست وی را گرفت


و گفت:کجا می روی پول دود کباب را که خورده ای بده


 .

بقیه داستان در ادامه مطلب
.
.از قضا ملانصرالدین از آنجا می گذشت جریان را دید


و متوجه شد که مرد فقیر التماس و زاری می کند و تقاضا می نماید او را رها کنند.


 ولی مرد کباب فروش می خواست پول دودی را که وی خورده است بگیرد.


ملا دلش برای مرد فقیر سوخت و جلو رفته به کباب فروش


 گفت: این مرد را آزاد کن تا برود من پول دود کبابی را که او خورده است می دهم

.

کباب فروش قبول کرد و مرد فقیر را رها کرد.


 ملا پس از رقتن فقیر چند سکه از جیبش خارج کرده


و در حال که آنها را یکی پس از دیگری به روی زمین می انداخت


 به مرد کباب فروش گفت: بیا این هم صدای پول دودی که آن مرد خورده


 بشمار و تحویل بگیر

.

مرد کباب فروش با حیرت به ملا نگریست


و گفت: این چه طرز پول دادن است مرد خدا؟


ملا همان طور که پول ها را بر زمین می انداخت تا صدایی از آنها بلند شود


 گفت: خوب جان من کسی که دود کباب و بوی آنرا بفروشد


و بخواهد برای آن پول بگیرد باید به جای پول صدای آنرا تحویل بگیردحکایتی از ملانصرالدین ( بوی کباب و صدای سکه)

تگ: داستان . داستانک. داستان کوتاه . داستان همراه عکس . داستان آموزنده . داستان پندآموز . داستان های زیبا. ، داستان های بهمن 93 . داستان های هرچی خدابخواد . داستانک از ملانصرالدین . ، ملانصرالدین . کباب . مرد فقیر . کباب فروش . بوی کباب و صدای سکه . ، هرچی خدابخواد ،

تاریخ : جمعه 1 اسفند 1393 | نویسنده : AHMAD GHASEMI | نظرات ()

بنردونی - لینک باکس

کد مورد نظر خود را اینجا بگذارید


کدستان

ابزار ساخت کد لینک باکس